Asociaţia pentru Rezolvarea Conflictelor s-a înfiinţat în aprilie 2011 la iniţiativa unui grup de mediatori profesionişti, autorizaţi pentru liberă practică în baza Legii nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator.

           Participând activ la implementarea conceptului de mediere a conflictelor, experţii organizaţiei au identificat principalele nevoi ale justiţiabililor în salvgardarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale.

           În acest context, membrii Asociaţiei pentru Rezolvarea Conflictelor, prin organele sale de conducere, au înfiinţat mai multe departamente utile satisfacerii nevoilor justiţiabililor, astfel:

           1. DEPARTAMENTUL MEDIERE – având principala misiune medierea conflictelor/disputelor între persoane fizice, persoane fizice şi juridice şi între persoane juridice. Astfel, mediatorii din cadrul acestui departament au dobândit o vastă    experienţă în mediere rezolvând speţe în diferite domenii precum: drept civil (divorţ, partaj, succesiuni etc.), drept penal (infracţiuni precum: distrugerea prevăzută de vechiul cod penal, tulburarea de posesie etc.), dreptul muncii, malpraxis, dreptul transporturilor, asigurări, conflicte în cadrul Asociaţiilor de Proprietari – înfiinţate în baza Legii nr.230/2007, drept bancar, dreptul mediului, protecţia consumatorului şi alte domenii. De asemenea, mediatorii din acest departament au mediat şi conflicte transfrontaliere în dreptul penal, drept civil (în special divorţuri) şi drept comercial.

       dep 2. DEPARTAMENTUL ASISTENŢĂ ŞI REPREZENTARE JURIDICĂ. Acest departament se află în proces de organizare, în sensul de a se înfiinţa o Casă de Avocatură pe domenii de activitate. Actualmente, Asociaţia pentru Rezolvarea Conflictelor colaborează cu 3 avocaţi specializaţi în drept civil, drept penal şi dreptul muncii. Cauzele sunt preluate sau direcţionate numai de Asociaţia pentru Rezolvarea Conflictelor.

       3.  DEPARTAMENTUL RECUPERĂRI CREANŢE PE CALE AMIABILĂ. Acest departament s-a înfiinţat din nevoia de a oferi informaţii pertinente persoanelor fizice şi juridice aflate în situţia recuperării unor sume de bani ca urmare a unor erori judiciare sau simplul refuz de a plăti o datorie. 

       4. DEPARTAMENTUL CONSULTANŢĂ ŞI MANAGEMENT ÎN AFACERI, specializat în BUSINESS INTELLIGENCE ŞI MEDIEREA ÎN BUSINESS. Unii specialiştii ce încadrează acest departament au ca misiune informarea şi consilierea managerilor în rezolvarea conflictelor/disputelor în cadrul companiilor, întreprinderilor mijlocii şi mari. Vizează în mod special, creşterea eficienţei angajaţilor, reducerea conflictelor la locul de muncă şi creşterea profitului firmei.

dsada           5. DEPARTAMENTUL PROIECTE. Expertiza profesională a membrilor Asociaţiei pentru Rezolvarea Conflictelor permite realizarea de proiecte finanţate din fonduri ale Uniunii Europene şi de autorităţile publice, centrale şi locale. Membrii organizaţiei au aplicat şi implementat până la această dată 11 proiecte cu finanţare nerambursabilă.  

       6. frefrfDEPARTAMENTUL DREPT INTERNATIONAL UMANITAR SI DREPTURILE OMULUI. Prin înfiinţarea acestui departament se doreşte punerea în aplicare instrumente juridice cu menirea de a face cunoscut şi implementa Dreptul Internaţional Umanitar şi Drepturile Omului, în special în situaţii de criză sau conflicte, militare, aşa cum sunt prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă  nr.1/1999 aprobată cu modificări şi  completări de Legea nr.453/2004 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de  urgenţă. Cunoaşterea şi aplicarea Dreptului  Internaţional Umanitar este o obligaţie a  României ce decurge din angajamentele asumate prin semnarea şi ratificarea Convenţiilor de la Geneva şi Haga, a  Protocoalelor Adiţionale şi altor acte juridice în domeniu. Acest departament va funcţiona pe lângă autorităţile publice, precum şi pe lângă instituţii cu atribuţii în domeniu. Structura organizatorică va fi mărită la nevoie. Din acest departament vor face parte numai cadre militare în rezervă şi/sau în retragere, absolvenţi ai cursurilor de mediator şi cu expertiză profesională în domeniu, participanţi la cel puţin o misiune, sub mandat NATO, în Teatrele de Operaţii din Afganistan, Irak şi Balcani sau care au fost în misiuni de menţinere a păcii sub mandat ONU şi/sau OSCE.

rgwegt65       7. DEPARTAMENTUL MANAGEMENTUL CONFLICTELOR SI NEGOCIERE. Experţii ce încadrează acest departament oferă servicii de management al conflictelor şi servicii de negociere de orice tip, inclusiv conflicte militare interstatale.

         8. DEPARTAMENTUL: ŞCOALA DE FORMARE ŞI RECONVERSIE PROFESIONALÃ „DOCENDO”. Acest departament este înfiinţat de o echipă de profesori universitari, civili şi militari, care vor să  aducă în atenţia persoanelor în căutarea unui loc de muncă sau de a promova în funcţii, oportunitatea  de a se iniţia, specializa şi califica în domenii apropiate expertizei lor profesionale.

         9. DEPARTAMENTUL: SCOALA DE FORMARE CONTINUÃ ÎN MEDIERE „DOCENDO”, are ca grup ţintă mediatorii autorizaţi în baza Legii nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator.

        10. DEPARTAMENTUL MEDIEREA MUNCII, are ca scop principal plasarea pe piaţa forţei de muncă a persoanelor în căutarea unui loc de muncă. Departamentul se află în perioada obţinerii autorizaţiei de funcţionare ce va fi eliberată de Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă. Echipa de conducere a departamentului vizează şi plasare a forţei de muncă în comunitatea europeană sau alte regiuni. 

       11. DEPARTAMENTUL: CENTRUL DE MEDITAŢII „DOCENDO”, se va înfiinţa în urma unei cercetări sociologice în rândul părinţilor şi Asociaţiilor de Părinţi ce funcţionează pe lângă şcoli, licee şi colegii din ţară unde copii-elevi vor susţine examen de: evaluare naţională, bacalaureat, admitere în instituţii de învăţământ superior, admitere în şcoli militare şi la alte forme de învăţământ sau specializare.

       12. DEPARTAMENTUL: CENTRUL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICÃ ÎN DOMENIUL MEDIERII „DOCENDO”, în curs de înfiinţare.

       13. DEPARTAMENTUL: EDITURA ”DOCENDO”. Editura a fost înregistrată la Biblioteca Naţională a României în luna feruarie 2015, devenind astfel funcţională fiind în măsură a acorda cod ISSN şi ISBN. Urmează a fi constituit colectivul redacţional şi site-ul. 

       14. DEPARTAMENTUL: CLUBUL ”DOCENDO”,  al profesiilor liberale şi al oamenilor de afaceri, în curs de înfiinţare. 

       15. DEPARTAMENTUL PLANIFICARE ACTIVITĂŢI, se referă la planificarea şi organizarea activităţilor Asociaţiei pentru Rezolvarea Conflictelor.

       16. DEPARTAMENTUL PR & MARKETING. Principala misiune a echipei se referă la promovarea scopului şi obiectivelor Asociaţiei pentru Rezolvarea Conflictelor. 

       17. DEPARTAMENTUL IT, în curs de înfiinţare.

       18. DEPARTAMENTUL FINANCIAR CONTABIL, este structura ce se ocupă de contabilitatea Asociaţiei pentru Rezolvarea Conflictelor şi a membrilor care îşi exercită activitatea ca liber profesionist precum şi, celor care au firme până la gradul 4 inclusiv, fără a plăti serviciile.

       19. DEPARTAMENTUL BUSINESS INTELLIGENCE. Un domeniu nou în mediul de afaceri din România, în curs de înfiinţare.

       20. DEPARTAMENTUL: INSTITUTIE FINANCIAR NEBANCARÃ - CAR-UL PROFESIILOR LIBERALE, în curs de înfiinţare după obţinerea tuturor autorizaţiilor şi aprobărilor necesare funcţionării. Dobânda la credit va fi de 2%.  

        Organizarea şi desfăşurarea activităţilor departamentelor este coordonată de către un director. Pe măsură ce se vor identifica şi alte nevoi ale justiţiabililor sau ale membrilor, Consiliul Director, va analiza necesitatea înfiinţării şi altor departamente ce vor fi supuse aprobării Adunării Generale, organul de conducere al Asociaţiei pentru Rezolvarea Conflictelor. 


Preşedintele
Asociaţiei pentru Rezolvarea Conflictelor
Mediator Dan TINCĂ